Rubrika: Oznamy

OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBVODE ŽARNOVICA A V PRÍMESTSKÝCH ČASTIACH V ZIMNOM OBDOBÍ 2018 – 2019

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií je základný organizačný predpis, ktorý upravuje plánovanie a riadenie zimnej údržby (ďalej len „ZÚ“), činnosť zamestnancov a použitie techniky pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, chodníkov, mostov, schodov, parkovacích a spevnených plôch v majetku mesta Žarnovica, vrátane mestských častí Lukavica, Žarnovická Huta a Revištské Podzámčie (ďalej len „MK“). Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Oznamy, Všeobecné

Povinnosti predávajúcich pri predaji na trhových miestach od 01.01.2014

Dňa 01.01.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Oznamy, Všeobecné