Mesačný archív: Máj 2011

Cintorín Žarnovica

Zverejnené v rubrike Galérie

Mestské trhovisko

Zverejnené v rubrike Galérie

Budovy v majetku Mestského podniku služieb

Zverejnené v rubrike Galérie

Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žarnovica

Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žarnovica Schválené: 12.4.2011 Vyhlásené: 13.4.2011 Účinnosť: 28.4.2011 Mesto Žarnovica na základe ustanovenia § 6 odst. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v súlade s § 18 zákona … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike VZN

Trhový poriadok

Trhový poriadok Mestského trhoviska v Žarnovici Schválené: 17.8.2010 Vyhlásené: 17.8.2010 Mesto Žarnovica na základe ustanovenia § 6 odst. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 178/98 Z.z. o … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike VZN

Technika

Zverejnené v rubrike Galérie