Mesačný archív: Máj 2011

Cintorín Žarnovica

Zverejnené v rubrike Galérie

Mestské trhovisko

Zverejnené v rubrike Galérie

Budovy v majetku Mestského podniku služieb

Zverejnené v rubrike Galérie

Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žarnovica

Prevádzkový poriadok pohrebísk v pôsobnosti mesta Žarnovica Schválené: 12.4.2011 Vyhlásené: 13.4.2011 Účinnosť: 28.4.2011 Mesto Žarnovica na základe ustanovenia § 6 odst. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a v súlade s § 18 zákona … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike VZN

Trhový poriadok

vzn 3 2017 Trhovy poriadok Mesto Žarnovica na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike VZN

Technika

Zverejnené v rubrike Galérie