Mesačný archív: September 2013

Zoznam hrobových miest s neuhradeným nájomným

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. ako správca pohrebiska v Žarnovici vyzýva nájomcov uvedených hrobových miest na vysporiadanie nedoplatkov za predmetné hrobové miesta. Podrobnejšie informácie Vám budú poskytnuté u správcu pohrebiska na Dome smútku v Žarnovici, tel. číslo 045/6813101 prípadne na MsPS Žarnovica s.r.o., Partizánska 1043/84 Žarnovica, tel. číslo 045/6812154. Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Všeobecné