Mesačný archív: Február 2014

Povinnosti predávajúcich pri predaji na trhových miestach od 01.01.2014

Dňa 01.01.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Oznamy, Všeobecné