Mesačný archív: Júl 2015

Informácie pre verejnosť

Zásady ochrany osobných údajov informačná povinnosť čl.13 GDPR – MG Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností Smernica na oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti v podmienkach MsPS Žarnovica s r o Zberový kalendár – triedený zber – rok 2019 Zberový … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Všeobecné