Mesačný archív: Júl 2015

Informácie pre verejnosť

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Poučenie Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností Smernica na oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Všeobecné