Mesačný archív: Október 2017

Zoznam hrobových miest s neuhradeným nájomným na pohrebisku v Žarnovici a Rev.Podzámčí

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. ako správca pohrebiska v Žarnovici a Rev. Podzámčí vyzýva nájomcov uvedených hrobových miest na vysporiadanie nedoplatkov za predmetné hrobové miesta. Podrobnejšie informácie Vám budú poskytnuté u správcu pohrebiska na tel. čísle 045/6812154, 0911 191 204, … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Všeobecné