CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB NA ROK 2019

Cenník prác a služieb na rok 2019

Doprava
Traktory
Činnosť Merná jednotka Cena v  € DPH Cena s daňou v €
Dopravné – presun 1 km 1,40 20% 1,68
Nakládka, vykládka 1/15 min. 2,25 20% 2,70
1  hod. 9,00 20% 10,80
Hodinová sadzba 1 hod. 19,00 20% 22,80
Hodinová sadzba 1/15 min. 4,75 20% 5,70
Zapožičanie vlečky 1 deň 1,80 20% 2,16
KOMATSU
Činnosť Merná jednotka Cena v  € DPH Cena s daňou v €
Práca 1 hod. 29,60 20% 35,52
1/15 min. 7,40 20% 8,88
LOCUST
Činnosť Merná jednotka Cena v  € DPH Cena s daňou v €
Dopravné- presun 1 km 1,30 20% 1,56
Práca 1 hod. 20,00 20% 24,00
1/15 min. 5,00 20% 6,00
UN-053.2 Hon
Činnosť Merná jednotka Cena v  € DPH Cena s daňou v €
Dopravné – presun 1 km 1,30 20% 1,56
Práca 1 hod. 26,00 20% 31,20
1/15 min. 6,50 20% 7,80
LIAZ / sklápač /
Činnosť Merná jednotka Cena v  € DPH Cena s daňou v €
Dopravné -presun 1 km 1,40 20% 1,68
Nakládka, vykládka 1/15 min. 2,30 20% 2,76
1  hod. 9,20 20% 11,04
Hodinová sadzba 1 hod. 23,00 20% 27,60
Hodinová sadzba 1/15 min. 5,75 20% 6,90
IVECO
Činnosť Merná jednotka Cena V € DPH Cena s daňou v €
Dopravné – presun 1 km 0,70 20% 0,84
Nakládka, vykládka 1/15 min. 2,30 20% 2,76
1 hod. 9,20 20% 11,04
Volkswagen Transportér, Nissan Vanette,  Citroen
Činnosť Merná jednotka Cena v € DPH Cena s daňou v €
Dopravné – presun 1 km 0,35 20% 0,42
Nakládka, vykládka 1/15 min. 2,25 20% 2,70
1 hod. 9,00 20% 10,80

Verejné osvetlenie

Avia plošina
Činnosť Merná jednotka Cena v € DPH Cena s daňou v €
Presun -dopravné 1 km 0,80 20% 0,96
Práce 1/15 min. 5,25 20% 6,30
1 hod. 21,00 20% 25,20
Údržba  VO – práce 1 hod. 10,80 20% 12,96
elektrikára 1/15 min. 2,70 20% 3,24
IVECO 4×4 plošina
Činnosť Merná jednotka Cena v € DPH Cena s daňou v €
Presun -dopravné 1 km 0,95 20% 1,14
Práce 1/15 min. 5,25 20% 6,30
1 hod. 21,00 20% 25,20
Verejná zeleň
Kosenie traktorom a mulčovačom ,   kosenie trávnatých plôch
Činnosť Merná jednotka Cena v € DPH Cena s daňou v €
Presun- dopravné 1 km 1,40 20% 1,68
Práce – kosenie 1/15 min. 5,60 20% 6,72
1 hod. 22,40 20% 26,88
Ručné a strojné kosenie, pohrabanie a likvidácia 1m2 0,15 20% 0,18
Ručné a strojné kosenie 1 m2 0,05 20% 0,06
Kosenie kosačkou CTH, Enduro, TD 484 TR, SERPA 1m2 0,07 20% 0,084
Práca štiepkovačom s obsluhou 1 hodina 10,50 20% 12,60
Práca traktorovým štiepkovačom s obsluhou pre obce 1 hodina 23,00 20% 27,60

Cena za kosenie m2  sa môže  navýšiť podľa náročnosti   a zložitosti terénu kosenia.

Odvoz odpadu

Ramenné  nakladače  /odvoz odpadu/
Činnosť Merná jednotka Cena v € DPH Cena s daňou v €
Presun – dopravné 1 km 1,15 20% 1,38
Práca, manipulácia 1/15 min. 4,00 20% 4,80
1 hod. 16,00 20% 19,20
Prenájom  kontajnera 7m3 1 kalendárny deň 3,00 20% 3,60
Odvoz odpadu vozidlami MAN
Činnosť Merná jednotka Cena v € DPH Cena s daňou v €
Presun – dopravné 1 km 1,40 20% 1,68
Práca, manipulácia 1/15 min. 9,70 20% 11,64
1 hod. 38,80 20% 46,56
Odvoz odpadu vozidlami Mercedes
Činnosť Merná jednotka Cena v € DPH Cena s daňou v €
Presun – dopravné 1 km 1,35 20% 1,62
Práca, manipulácia 1/15 min. 9,55 20% 11,46
1 hod. 38,20 20% 45,84
IVECO 4×4 s hydraulickou rukou
Činnosť Merná jednotka Cena v € DPH Cena s daňou v €
Dopravné – presun 1 km 0,95 20% 1,14
Nakládka, vykládka 1/15 min. 5,25 20% 6,30
Práca s hyd. rukou 1 hod. 21,00 20% 25,20

Prenájom 1100l kontajnerov

Činnosť Merná jednotka Cena v € DPH Cena s daňou v €
Prenájom  1100 l kontajnera 1 rok 84,03 20% 100,84
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií

BUCHER CITYCAT

Činnosť Merná jednotka Cena v € DPH Cena s daňou v €
Práca- zametanie 1 hodina 28,00 20% 33,60

Traktory

Činnosť Merná jednotka Cena v € DPH Cena s daňou v €
Presun – dopravné 1 km 1,40 20% 1,68
Práca- odhŕňanie snehu 1/15 min. 5,55 20% 6,66
1 hod. 22,20 20% 26,64
LOCUST
Činnosť Merná jednotka Cena v  € DPH Cena s daňou v €
Dopravné- presun 1 km 1,30 20% 1,56
Práca 1 hod. 21,00 20% 25,20
1/15 min. 5,25 20% 6,30

UN-053.2 Hon

Činnosť Merná jednotka Cena v  € DPH Cena s daňou v €
Dopravné – presun 1 km 1,30 20% 1,56
Práca 1 hod. 25,80 20% 30,96
1/15 min. 6,45 20% 7,74

Sypač

Presun,    vozidlo sypač 1 km 1,92 20% 2,30
Práca -  odhŕňanie,  posyp 1/15 min. 24,40 20% 29,28
1 hod. 97,60 20% 117,12
Maloobchodná činnosť
Názov Merná jednotka Cena v € DPH Cena s daňou v €
Odpredaj 110 l kukanádob 1 ks 30,83 20% 37,00
Odpredaj 120 l kukanádob plast 1 ks 22,50 20% 27,00
Odpredaj  plastových čiernych 1 100 l kontajnerov 1 ks 202,50 20% 243,00

Ostatné práce a služby

Činnosť Merná jednotka Cena v € DPH Cena s daňou v €
Prenájom  el. kompresora 1 deň 14,50 20% 17,40
Pílenie asfaltu 1 bm 4,50 20% 5,40
Pílenie motorovou pílou 1 hod. 12,80 20% 15,36
1/15min. 3,20 20% 3,84
Prenájom  lavičiek,  stolov 1 deň 1,00 20% 1,20
Prenájom  predajných stánkov 1 deň 1,00 20% 1,20
Prenájom  košov s obručou a vrecom 1 deň 1,00 20% 1,20
Hodinová zúčtovacia sadzba  pre práce 1 hod. 7,00 20% 8,40
Prenájom  elektrického zariadenia s revíziou 1 deň 99,58 20% 119,50
Elektrocentrála s obsluhou 1 hod. 5,30 20% 6,36

Dopravné značenie
Činnosť Merná jednotka Cena DPH Cena s daňou
1. jednomontáž 1 ks 159,33 € 20% 191,20 €
2. dvojmontáž 1 ks 232,36 € 20% 278,83 €
3. trojmontáž 1 ks 272,19 € 20% 326,63 €
4.dopravé značenie pásové 1 ks 106,22 € 20% 127,46 €
5.vodorovné dopravné značenie- čiary, pruhy m2 6,31 € 20% 7,58 €
6. vodorovné dopravné značky- symboly 1 ks 10,62 € 20% 12,74 €
7. Demontáž trvalého dopravného značenia 1 ks 12,61 € 20% 15,13 €
8. Montáž alebo demontáž jedného retardéra / 3-6 m/ 1 ks 58,09 € 20% 69,71 €
9. Nájomné za prenosné dopravné značenie 1 deň/kus 1,00 € 20% 1,20 €
Popis položiek dopravné značenie
Položka 1 zahŕňa
- výkopové práce, betónovanie
-    stĺpik 3,5 m
-    betón
-    odvoz zeminy a dovoz betónovej zmesi traktor
-    doprava materiálu a pracovníkov
-   práca pracovníkov

-  dopravná značka s úchytmi a čiapkami ( rozmer základný, reflexné, Zn

podklad s prelisom )

Položka 2 zahŕňa
- ako u jednomontáže s navýšením o cenu dopravnej značky  s  úchytmi
-  stĺpik 4 m, práca
Položka 3 zahŕňa
-  ako u dvojmontáže  s navýšením o cenu dopravnej značky  s  úchytmi
-    stĺpik 4,5 m, práca
Položka  4 zahŕňa
- doprava materiálu a pracovníkov
-  práca pracovníkov
-  materiál , dopravná značka s úchytmi, páska, spony
-  mechanizácia elektrocentrála, atď.
Položka  7 zahŕňa
- doprava, práca pracovníkov
Položka 9 a 10 zahŕňa
- značka, podstavec, stĺpik, úchyty, páska dovoz, odvoz

V prípade poskytnutia služby  v čase  pracovného voľna alebo počas  dní pracovného pokoja,   sa  cena  za služby môže  navýšiť.

Žarnovický mesačník
Inzercia v Žarnovickom mesačníku
P. č. Cena bez DPH 20 % DPH Cena spolu
1. 1 cm2 0,30 € 0,06 € 0,36 €
2. 1 cm2 titulnej strany 0,55 € 0,11 € 0,66 €
3. 1 cm2 zadnej strany 0,45 € 0,09 € 0,54 €
4. 1/2 titulnej strany (18 x 12,5 cm) 125,55 € 25,11 € 150,66 €
5. 1/2 strany (18 x 12,5 cm) vo vnútri novín 62,80 € 12,56 € 75,36 €
6. 1/2 zadnej strany (18 x 12,5 cm) 94,15 € 18,83 € 112,98 €
7. celá strana (18 x 24,5 cm) vo vnútri novín 123,05 € 24,61  € 147,66 €
8. celá zadná strana (18 x 24,5 cm) 177,00 € 35,40 € 212,40 €
9.. riadková inzercia slovo

najmenej však 1,00€

za každé ďalšie slovo (nad 30 slov)

0,025€

0,833€

0,017 €

0,005€

0,167€

0,003 €

0,03€

1,00€

0,02 €

10. vkladanie vlastných propagačných  materiálov (fyzické osoby alebo právnické osoby) do Žarnovického mesačníka (cena za 1 ks) 0,025 € 0,005 € 0,03 €

Uverejnenie spomienky, poďakovania alebo blahoželania v Žarnovickom mesačníku
P.č. Cena bez DPH 20% DPH Cena spolu
1. fotografia 1,40 € 0,28 € 1,68 €
2. text k spomienke/poďakovaniu/blahoželaniu bezplatne
Predaj Cena bez DPH 20  % DPH Cena spolu
Predaj Žarnovického mesačníka za 1ks 0,333 € 0,067 € 0,40 €
Od 15 ks  do 49 ks 0,308 € 0,062 € 0,37 €
Nad 50 ks

Poštovné za predplatné mesačníka

0,300 €

2,42 €

0,060 €

0,48 €

0,36 €

2,90 €

Comments are closed.