TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV V ŽARNOVICI

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

Miesto realizácie projektu: Žarnovica, Žarnovická Huta, Revištské Podzámčie, Lukavica, Kľak, Ostrý Grúň, Hrabičov,Veľké Pole, Píla, Rudno nad Hronom, Voznica, Bzenica, Hodruša – Hámre, Horné Hámre a Dolná Ždaňa

Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov a úprava biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) pred jeho zhodnotením pre okresné mesto Žarnovica obce. Hlavnou aktivitou projektu je triedený zber komunálnych odpadov.

Špecifické ciele projektu:
1. Zlepšenie propagácie separovaného zberu komunálneho odpadu
2. Zlepšenie technologického vybavenia na separáciu odpadu.

Dátum začatia realizácie projektu:                  05/2017
Dátum ukončenia realizácie projektu:            11/2017
Výška NFP:                                                       163 239,45 EUR

Comments are closed.