OZNAMY

VIRTUÁLNY CINTORÍN MESTA ŽARNOVICA

Často si pri návšteve cintorína vybavíme v pamäti príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť jeho hrob najmä na väčšom cintoríne je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov.

Táto informácia sa dá však pohodlne a rýchlo nájsť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína. Mesto Žarnovica má od roku 2017 zverejnené cintoríny na internete v rámci rozšírenia služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálne cintoríny je evidencia hrobových miesta Mestského podniku služieb Žarnovica s.r.o. Projekt bol realizovaný spoločnosťou TOPSET Solutions s.r.o.

Virtuálne cintoríny sú umiestnené na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti TOPSET na adrese www.zarnovica.cintoriny.sk

Portál slúži nielen občanom mesta, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína, pozrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a pochovaní zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách a uzavretých zmluvách. Portál je okrem slovenčiny plnohodnotne lokalizovaný aj do češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny.

Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom cintoríne môžu položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť svojich blízkych.

Odkaz na sprístupnenie virtuálneho cintorína mesta Žarnovica nájdete vo forme linku v tomto príspevku. Alebo jednoducho napíšte do vášho prehliadača adresu:
www.zarnovica.cintoriny.sk

Comments are closed.