Kontakty

Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
Partizánska 1043/84
966 81 Žarnovica
Konateľ – Ing. Ľubomír Gúčik

Mobil : 0911 815 580
Telefón : 045/6812154
Fax : 045/6813217
E-mail : podnik.sluzieb@zarnovica.sk
IČO : 44 299 311
IČ DPH: SK2022649431
DIČ: 2022649431
Bankové spojenie: SK23 0200 0000 0024 8498 0453
Technické oddelenie: Martin Gontko 0903 806 727
Ekonómka: Ľubica Kleinová 0911 806 722
Fakturácia, pohrebníctvo a mestské trhovisko: Jana Penteková 0911 191 204
Odpadové hospodárstvo, objednávky: Petra Pánová 0911 806 723

Comments are closed.