Author Archives: admin

TRIEDENÝ ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV V ŽARNOVICI

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Všeobecné

Rozhodnutia – životné prostredie

Rozhodnutie Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu. Rozhodnutie OUZCOSZP2017000454 Rozhodnutie Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Všeobecné

Prevádzkový poriadok Mestského športového areálu v Žarnovici

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MŠA V ŽARNOVICI

Zverejnené v rubrike Všeobecné

Zberný dvor na BIO odpad

Zberné miesto na biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) nachádzajúce sa na konci ulice Slobody v Žarnovici je verejnosti prístupné od 01.03.2017

Zverejnené v rubrike Všeobecné

CENNÍK PRÁC A SLUŽIEB NA ROK 2017

Kompletný cenník prác a služieb na rok 2017. Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Cenníky

OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBVODE ŽARNOVICA A V PRÍMESTSKÝCH ČASTIACH V ZIMNOM OBDOBÍ 2017 – 2018

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií je základný organizačný predpis, ktorý upravuje plánovanie a riadenie zimnej údržby (ďalej len „ZÚ“), činnosť zamestnancov a použitie techniky pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, chodníkov, mostov, schodov, parkovacích a spevnených plôch v majetku mesta Žarnovica, vrátane mestských častí Lukavica, Žarnovická Huta a Revištské Podzámčie (ďalej len „MK“). Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Oznamy, Všeobecné