Rubrika: Všeobecné

Povinnosti predávajúcich pri predaji na trhových miestach od 01.01.2014

Dňa 01.01.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Oznamy, Všeobecné

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor Mestského podniku služieb Žarnovica, s.r.o., sa nachádza na Ulici partizánskej 1043/84, 966 81 Žarnovica

Prevádzková doba zberného dvora je: denne pondelok – piatok od 6,00 hod. do 14,00 hod. Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Všeobecné

Politika systému manažérstva

Ako spoločnosť zabezpečujúca realizáciu služieb občanom, chceme budovať a udržiavať integrovaný systém manažérstva, ktorý je zárukou, že naše služby budú nielen v plnej miere uspokojovať našich zákazníkov, ale zároveň sa budeme snažiť pri ich realizácii kladne ovplyvňovať životné prostredie mesta. … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Všeobecné