Mesačný archív: Apríl 2017

Rozhodnutia – životné prostredie

Rozhodnutie Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch – vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov strojným zariadením – Štiepkovač … Čítať všetko

Zverejnené v rubrike Všeobecné