Rozhodnutia – životné prostredie

Rozhodnutie Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu.

Rozhodnutie OUZCOSZP2017000454

Rozhodnutie Okresného úradu Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie – vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, vrátane zberného dvora.

OUZCOSZP2017001201

Comments are closed.